Vad händer om mottagaren inte tar emot Jetpak-försändelsen?

Om mottagaren inte funnits på plats vid leveransförsöket, kommer Jetpak ta kontakt med mottagaren och sedan försöka leverera försändelsen på nytt. Om mottagaren inte vill ta emot försändelsen kontaktar Jetpak uppdragsgivaren som avgör vad som ska ske. Debitering för leveransförsöket sker ändå.

Tillbaka till FAQ