Jetpak Pharma

När produkten är något alldeles speciellt

Jetpak Pharma är för dig som har höga krav på transport, hantering, lagring och kommunikation med sin produkt.

Vi har anläggningarna, inklusive speciell temperaturövervakad lagring, och kompetensen (utbildad personal) för att möta de höga krav, som med rätta ställs, från medicinindustrin.

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar med transport mellan 2–8 eller 15–25 grader och med både dagliga och veckovisa leveranser.

Läkemedelsföretagen får mer än unik logistik. På Jetpak har vi en speciell avdelning för hantering av medicin.

Farmaceutiska produkter måste hanteras med försiktighet. Jetpak är en del av den legala leveranskedjan, som är lagstadgad vid transport av läkemedel.

Har du frågor eller behöver råd? Kontakta oss idag.

Distribution av läkemedel innebär höga kvalitetskrav. Jetpak uppfyller dessa krav.
Vi övervakar våra fordon elektroniskt för att öka säkerheten och har nära kontakt med varje förare. Vi ger aktiv feedback om det uppstår problem under transporten.

Har du frågor eller behöver råd? Kontakta oss idag.

Kontakta oss