Jetpak Pharma

Når produktet er noe helt spesielt

Jetpak Pharma er for de som har høye krav til transport, håndtering, lagring og kommunikasjon med sitt produkt.

Vi har fasilitetene, inkludert spesiell temperaturovervåket lagring,  og kompetansen (trent personell) for å møte de høye kravene, som med rette stilles, til medisinsk industri.

Vi tilbyr skreddersydde løsninger med transport mellom 2–8 eller 15–25 grader og med både daglige og ukentlige leveranser.

Legemiddelselskapene får mer enn unik logistikk. Hos Jetpak har vi en egen avdeling for håndtering av medisin.

Farmasøytiske produkter må håndteres med forsiktighet. Jetpak er en del av den lovlige forsyningskjeden, som er lovpålagt ved transport av legemidler.

Distribusjon av pharma innebærer høye kvalitetsstandarder. Jetpak overholder disse kravene.
Vi overvåker kjøretøyene våre elektronisk for å øke sikkerheten og er i nær kontakt med hver sjåfør. Vi gir aktive tilbakemeldinger dersom det oppstår problemer under transport.

Har du spørsmål eller trenger råd? Kontakt oss i dag.

Kontakt oss