Jetpaks engagemang för UN Global Compact

Jetpak gick med i UN Global Compact i maj 2021 och gör Global Compact och dess principer till en integrerad del av affärsstrategin, den dagliga verksamheten och organisationsstrukturen.

UN Global Compact är ett frivilligt initiativ för att främja hållbar utveckling och gott företagsmedborgarskap.
Den bygger på tio principer som härrör från:
den universella deklarationen om mänskliga rättigheterInternational Labour Organizations deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetsplatsenRiodeklarationen om miljö och utveckling och FNs konvention mot korruption.'

De tio principerna har vidareutvecklats till till 17 olika mål för hållbar utveckling. Målen med sina 169 individuella mål balanserar de ekonomiska, sociala och ekologiska dimensionerna av hållbar utveckling och placerar kampen mot fattigdom och hållbar utveckling på samma agenda för första gången.

Jetpak har valt ut fyra av dessa 17 mål för hållbar utveckling att förbättra. Klimatåtgärder, minskade ojämlikheter, anständigt arbete och ekonomisk tillväxt samt partnerskap för målen.