Jetpaks forpliktelse til FNs Global Compact

Jetpak ble med i FNs Global Compact i mai 2021 og gjør Global Compact og dens prinsipper til en integrert del av forretningsstrategien, den daglige driften og organisasjonsstrukturen.

FNs Global Compact er et frivillig initiativ for å fremme bærekraftig utvikling og godt samfunnsborgerskap.
Den er basert på ti prinsipper som er avledet fra:
den universelle menneskerettighetserklæringen, den internasjonale arbeidsorganisasjonens erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen, Rio-erklæringen om miljø og utvikling og FNs konvensjon mot korrupsjon.'

De ti prinsippene er videreutviklet til til 17 ulike mål for bærekraftig utvikling. Målene med sine 169 individuelle mål balanserer de økonomiske, sosiale og økologiske dimensjonene ved bærekraftig utvikling, og setter kampen mot fattigdom og bærekraftig utvikling på samme agenda for første gang.

Jetpak har valgt ut fire av disse 17 målene for bærekraftig utvikling å bli bedre på. Klimatiltak, reduserte ulikheter, anstendig arbeid og økonomisk vekst samt partnerskap for målene.