Jetpak förvärvar Budakuten

Jetpak Top Holding AB (publ) har genom sitt dotterbolag Jetpak Malmö AB tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i det svenska kurirbudsbolaget Budakuten i Malmö AB med tillträde den 3 maj 2023

Budakuten har sin bas i Malmö och verksamheten bygger på lokala kurirbud, i kombination med slingor i Skåne och till Köpenhamn, men även med längre direkttransporter inom Norden och söderöver.

”Förvärvet av Budakuten innebär ytterligare ett steg för att säkerställa Jetpaks framtida tillväxt och strategiska position i Sverige och Norden. Budakuten har positionerat sig som en stark aktör inom expresslogistik i Södra Sverige, och jag är glad att nu kunna välkomna Budakuten in i Jetpakfamiljen”, säger Jetpaks VD Kenneth Marx.

”Efter att i drygt 30 år utvecklat Budakuten till vad det är idag, så ser jag nu verkligen fram emot att inom Jetpaks organisation kunna bidra till att ytterligare stärka Jetpaks marknadsposition i södra Sverige”, säger Budakutens VD Stefan Semjaniv.