Jetpak kjøper opp Budakuten

Jetpak Top Holding AB (publ) har gjennom datterselskapet Jetpak Malmö AB signert en avtale om å erverve alle aksjene i det svenske budfirmaet Budakuten i Malmö AB med virkning fra 3. mai 2023.

Budakuten er basert i Malmö, og virksomheten er basert på lokale bud, i kombinasjon med ruter i Skåne og til København, men også med lengre direkte transporter innenfor Norden og lengre sørover.

"Oppkjøpet av Budakuten representerer enda et steg for å sikre Jetpaks fremtidige vekst og strategiske posisjon i Sverige og Norden. Budakuten har etablert seg som en sterk aktør innen expresslogistikk i Sør-Sverige, og jeg er glad for å kunne ønske Budakuten velkommen til Jetpak-familien," sier Jetpaks administrerende direktør, Kenneth Marx.

"Etter litt over 30 år med å utvikle Budakuten til det den er i dag, ser jeg virkelig frem til å kunne bidra innenfor Jetpaks organisasjon for å styrke Jetpaks markedsposisjon i Sør-Sverige," sier Budakutens administrerende direktør, Stefan Semanjiv.