Förvärv av Kvalitetstransport AS

Det är med glädje vi informerar att Jetpak Group idag undertecknat ett avtal om att förvärva Kvalitetstransport AS.

Kvalitetstransport är ett välskött företag som etablerades 1989. Kvalitetstransport fokuserar på distribution, kurir- och lagerhanteringstjänster i Norge med en organisation bestående av 39 anställda och en omsättning på 101 MNOK. Förvärvet ger en strategisk matchning till vår nuvarande verksamhet i Norge och kommer att tillföra ytterligare kompetens och nya produkter till Jetpak Norge.

Det här förvärvet understryker ambitionerna i Jetpaks tillväxtstrategi. Det kommer att stärka vår marknadsposition i Norge och möjliggöra ytterligare nordisk täckning inom flygplats- och specialtjänster. Mer information hittar du i pressmeddelandet här.

Vi önskar ett varmt välkomnande till Even, Thomas och de övriga nya kollegorna från Kvalitetstransport AB.