Acquisition Kvalitetstransport AS

Det er en glede å informere deg om at Jetpak Group i dag signerte en avtale om å kjøpe Kvalitetstransport AS.

Kvalitetstransport er en velorganisert bedrift etablert i 1989. Kvalitetstransport fokuserer på distribusjon, kurertjenester og lagerhåndteringstjenester i Norge, med en organisasjon på 39 ansatte og en omsetning på 101 MNOK. Oppkjøpet gir en sterk strategisk tilpasning til vår nåværende virksomhet i Norge og vil tilføre ny kompetanse og produkter til Jetpak Norway.

Dette oppkjøpet understreker ytterligere ambisjonene i Jetpaks vekststrategi. Det vil styrke vår markedsposisjon i Norge og muliggjøre ytterligere nordisk rekkevidde innen flyplass- og spesialtjenester. Du vil finne ytterligere informasjon i pressemeldingen her.

En varm velkomst til Even, Thomas og de andre nye kollegene fra Kvalitetstransport AS.