Hvor behandler vi personopplysninger

Jetpak forsøker bare å behandle personopplysninger innen EU/EØS. I visse tilfeller kan vi overføre personopplysninger til land utenfor EU/EØS. Hvis personopplysninger overføres til slikt land, vil vi sikre at personopplysninger beskyttes, og at overføringen utføres i samsvar med gjeldende lovgivning.

Når vi utfører eventuell overføring til land som mangler en tilstrekkelighetsbeslutning fra EU-kommisjonen, vil vi bruke standardavtalevilkårene fra EU-kommisjonen som rettslig grunnlag for overføringen.

Når vi utfører overføringer til mottakere i USA som har sluttet seg til Privacy Shield-programmet, bruker vi Privacy Shield som rettslig grunnlag for overføringen.