Hvor behandler vi dine personoplysninger?

Jetpak tilstræber kun at behandle dine personoplysninger inden for EU/EØS. I nogle tilfælde kan vi overføre dine personoplysninger til et land uden for EU/EØS. Hvis personoplysninger overføres til et sådant land, vil vi sikre, at dine personoplysninger er beskyttet, og at overførslen udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Når vi udfører enhver overførsel til et land, der mangler en tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen, vil vi bruge standardkontraktklausulerne udstedt af Europa-Kommissionen som juridisk grundlag for overførslen.

Når vi udfører overførsler til modtagere i USA, der har tilsluttet sig Privacy Shield-programmet, bruger vi Privacy Shield som juridisk grundlag for overførslen.