Varifrån kommer dina personuppgifter

De personuppgifter vi använder om dig är huvudsakligen uppgifter som du har lämnat till oss eller som har givits till oss av en tredje part i förhållande till bokningen. När du gör en bokning, registrerar ett användarkonto, beställer tjänster eller lämnar instruktioner, tar vi emot t.ex. namn, personnummer (om du är en privatkund och endast för personen som har gjort bokningen), adress och telefonnummer. När en tredje part gör bokningen tar vi emot avsändar- och mottagarinformation.

Vi kan också ta emot dina personuppgifter när ett annat företag, som också är personuppgiftsansvarig, outsourcar sina transporttjänster till oss.

För att kunna ingå avtal med oss på Jetpak och för att vi ska kunna tillhandahålla dig våra tjänster är det ett krav att du lämnar dina personuppgifter till oss. Om du inte lämnar uppgifterna kan vi tyvärr inte ingå avtal med dig eller tillhandahålla dig våra tjänster.