Hvor samler inn vi personopplysninger fra

Personopplysningene vi behandler om deg, er hovedsakelig informasjonen du har gitt oss eller en tredjepart har gitt oss i forbindelse med bestillingen. Når du gjør en bestilling, registrerer vi en brukerkonto, bestiller tjenester eller gir anvisninger, inneholder informasjonen som gis til oss, f.eks. navn, personnummer (hvis du er privatkunde og bare for den som har gjort bestillingen), adresse og telefonnummer. Når en tredjepart gjør bestillingen, er informasjonen som gis til oss, sender- eller mottakerinformasjon.

Vi kan også samle inn personopplysninger når et annet selskap setter ut sine transporttjenester til oss.

For at du skal kunne inngå avtale med oss i Jetpak, og for at vi skal kunne gi deg tjenestene våre, er det et krav at du gir oss personopplysninger. Hvis du ikke gir oss personopplysninger, kan vi dessverre ikke inngå avtale med deg eller tilby deg tjenestene våre.