Automatiserat beslutsfattande

Jetpak har en automatiserad process för att kunna besluta om du tillåts betala med faktura när du registrerar dig som en fakturakund, då vi gör en kreditkontroll som kan innebära att du nekas möjligheten att handla på faktura och i stället måste betala med kreditkort. Kreditkontrollen bedömer om du är lämplig för fakturabetalning och din kreditvärdighet, baserat på ditt bokslut, betalningsanmärkningar och betalningsförmåga.

Om du inte godtar den här processen kan du invända mot att vi tar ett sådant automatiskt beslut. I så fall hänvisas du till vår ekonomiavdelning som kommer ta ett beslut om huruvida du får betala med faktura efter att du har gett dem ytterligare uppgifter.