Automatisert beslutningstaking

Jetpak har automatiserte prosesser for å kunne avgjøre om du kan betale ved hjelp av faktura når du registrerer deg selv som fakturakunde. Vi gjør en kredittkontroll som kan innebære at du ikke får muligheten til å motta fakturaer og i stedet pålegges å betale med kredittkort. Kredittkontrollen beregner om du er kredittverdig og i tilfelle hva kredittgrensen din er (kredittvurdering), basert på ditt selskaps regnskap, betalingsstandarder og betalingsevne.

Hvis du ikke godkjenner denne prosessen, kan du gjøre innvendinger. I så fall henvises du til vår regnskapsavdeling som vil treffe en beslutning om hvorvidt du kan betale ved hjelp av faktura etter at du ha gitt oss ytterligere personopplysninger.