Jetpak-garanti

Jetpak-garanti - Pengarna tillbaka om vi är mer än en timme försenad *.

Jetpak-garantin gäller för vår snabbaste tjänst "Jetpak Direct". Du får pengarna tillbaka om leveransen blir mer än en timme försenad, jämfört med den leveranstid som uppgivits vid bokningstillfället*. Vi känner inte till någon annan som vågar lova det.

*Garantin gäller inte om:

- Försändelsen väger mer än 50kg
- Avsändaren eller mottagare helt eller delvis bidragit till att garantin inte kan uppfyllas
- Försändelsen blir försenad/förhindrad på grund av exempelvis tullklarering, väderleksförhållande, trafikolyckor eller trafikförseningar/inställda flyg.
- Omständigheter utanför Jetpaks kontroll såsom Force Majeure

Garantin omfattar inte följdskador såsom exempelvis kostnader för förlorad handelsvinst, förlorad marknad, personalkostnader eller liknande.