Jetpak-garanti

Jetpak-garanti - Pengarna tillbaka om vi är mer än en timme försenad *.

Jetpak-garantin gäller för vår snabbaste tjänst "Jetpak Direct", och bara för försändelser inom Norden (exkl. Island). Du får pengarna tillbaka om leveransen blir mer än en timme försenad, jämfört med den leveranstid som uppgivits vid bokningstillfället*. Vi känner inte till någon annan som vågar lova det.

*Garantin gäller inte om:

- Försändelsen väger mer än 50kg
- Avsändaren eller mottagare helt eller delvis bidragit till att garantin inte kan uppfyllas
- Försändelsen blir försenad/förhindrad på grund av exempelvis tullklarering, väderleksförhållande, trafikolyckor eller trafikförseningar/inställda flyg.
- Omständigheter utanför Jetpaks kontroll såsom Force Majeure

Garantin omfattar inte följdskador såsom exempelvis kostnader för förlorad handelsvinst, förlorad marknad, personalkostnader eller liknande.