Økonomisk ansvar

Jetpak er ansvarlig for å skape vekst og lønnsomhet for aksjonærene. Som en god samfunnsborger er Jetpak også ansvarlig for økonomisk utvikling i samfunnet, særlig ved å skape arbeidsplasser.

Selskapets mål er å oppfylle følgende kriterier:

  • Å øke verdien av selskapet over tid, og dermed sikre langsiktig utvikling av konsernet
  • Å gi Jetpaks aksjonærer en konkurransedyktig avkastning på investeringen
  • Å gi Jetpaks ansatte trygge ansettelser med et godt utviklingspotensial
  • Å levere forretningsverdi ved å utvikle våre prosesser og tjenester, i samarbeid med våre kunder, for å øke kundeverdien og effektiviteten