Ekonomiskt ansvar

Jetpak ansvarar för att skapa tillväxt och lönsamhet för aktieägarna.
Som en god företagsmedborgare är Jetpak också ansvarig för ekonomisk utveckling i samhället, särskilt genom att skapa jobb.

Företagets mål är att uppfylla följande kriterier:

  • Att öka värdet på företaget över tid och därmed säkerställa en långsiktig utveckling av koncernen
  • Att ge Jetpaks aktieägare en konkurrenskraftig avkastning på sin investering
  • Att ge Jetpaks anställda en säker anställning med god utvecklingspotential
  • Att leverera affärsnytta genom att utveckla våra processer och tjänster, i samarbete med våra kunder, för att öka kundvärdet och effektiviteten