Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Vi lagrer bare personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppnå formålene som de ble samlet inn for i samsvar med denne personvernerklæringen. Når vi ikke lenger trenger personopplysninger, fjerner vi opplysningene fra systemene, databasene og sikkerhetskopiene våre. I tabellene ovenfor under avsnitt 3 kan du lese mer informasjon om hvor lenge vi lagrer personopplysninger for forskjellige formål.

Vi kan være pålagt å lagre personopplysninger av andre grunner, f.eks. for å overholde rettslige forpliktelser eller garantere vår juridiske interesse, eller for annen viktig offentlig interesse.