Hvor længe beholder vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer kun dine personoplysninger i så lang tid, som det er nødvendigt for at opnå de formål, som de blev indsamlet til i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring. Når vi ikke længere har brug for dine personlige data, fjerner vi dataene fra vores systemer, databaser og sikkerhedskopier. I tabellerne ovenfor under afsnit 3 kan du læse mere om, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger til forskellige formål.

Vi kan blive forpligtet til at opbevare dine personlige data af andre årsager, såsom for at overholde juridiske forpligtelser eller for at beskytte vores juridiske interesser eller af enhver anden vigtig offentlig interesse.