Pågående SAK-fagforeningsstreik i Finland

Vi ønsker å informere våre kunder om den pågående streiken organisert av fagforeningen SAK i Finland, som startet mandag 11. mars, og foreløpig er planlagt å fortsette til 24. mars.

Streiken omfatter ulike sektorer, inkludert Transportarbeiderne (AKT), Offentlige og Velferdsarbeidere (JHL), Industri-, Elektrisitet-, Byggfagene, og Tjenestemannsfagforeningen (Pam), og påvirker omtrent 7 000 arbeidere tilknyttet SAK-fagforeningene.

Streiken er hovedsakelig rettet mot eksport og import i havner og jernbanetransport, strekker den industrielle aksjonen seg også til noen forstyrrelser i produksjonssektoren.

Selv om Jetpak's operasjoner ikke direkte påvirkes av streikene, kan potensielle forstyrrelser i drivstoffdistribusjonen medføre utfordringer for leveranser. Vi forsikrer våre kunder om at vi nøye overvåker situasjonen og vil gi umiddelbare oppdateringer hvis noen forstyrrelser oppstår.

For ytterligere spørsmål eller oppdateringer, nøl ikke med å kontakte oss.