Pågående facklig strejk (SAK) i Finland

Vi skulle vilja informera er som kund om den pågående strejken som organiseras av fackföreningen SAK i Finland, vilken påbörjades måndagen den 11 mars och preliminärt är planerad att fortsätta till den 24 mars.

Strejken involverar olika sektorer, inklusive Transportarbetarna (AKT), Offentliga och Välfärdsarbetarna (JHL), Industrin, Elektricitet, Byggfacken, samt Tjänstemannafacket (Pam), och påverkar cirka 7 000 arbetare som är anslutna till SAK-facken.

Huvudsakligen riktad mot export och import i hamnar och järnvägstransport, sträcker sig den industriella åtgärden även till vissa störningar inom tillverkningssektorn.

Även om Jetpaks verksamhet inte direkt påverkas av strejkerna, kan potentiella störningar i bränsledistributionen innebära utmaningar för leveranser. Vi försäkrar våra kunder att vi noggrant övervakar situationen och kommer att ge omedelbara uppdateringar om några störningar skulle uppstå.

För ytterligare frågor eller uppdateringar, tveka inte att kontakta oss.