CO2 Deklarasjon

Hva er det?

Alle som sender en pakke med Jetpak får en CO2 deklarasjon per forsendelse, dette inngår i prisen. Utslippsverdien som beregnes er totalt CO2 utslipp for en dør-dør transport, og kan med andre ord ofte bestå av summen av flere ulike transportalternativ (eksempel bilfrakt-flyfrakt-bilfrakt).

I noen få tilfeller mangler deklarasjonen på grunn av at det savnes nødvendig informasjon for å gjøre beregningen.

Hvorfor vise CO2 utslipp?

Årsaken til at Jetpak vil vise CO2 utslipp per forsendelse er at vi vil:

• Informere våre kunder om hvor mye utslipp deres forsendelse forårsaker. Det kan anvendes til internt miljøarbeid eller til oppfølging av nøkkeltall

• Selv kunne måle våre utslipp for å kunne sette mål for våre egne utslippsreduksjonerHvordan beregnes CO2 deklarasjonen

Grunnformlen er : distanse x drivstoff forbruk x samlastningsgrad = utslipp (uttrykt i kg CO2)

Samlastingsgraden er vanskelig å få frem, da den varierer fra dag til dag og ikke kan bestemmes før dagen etter endt arbeidsdag . Anledningen til dette, er at vi ikke vet før dagen etter hvor mange pakker bilen fraktet eller hvor lang den faktiske kjørestrekning ble. Derfor får kunden ved booking først en estimert CO2 verdi, som dagen etter oppdateres med en definitiv verdi.

Noter vennligst at samlastningsgraden blir unik for hver dag og for hver bil. Dersom to like forsendelser sendes på ulike dager, så kommer de med stor sannsynlighet til å ha ulike utslippstall.

Jetpak benytter en blandning av transportalternativer som bestemmes av:

• kundens krav på rask levering ( tid)

• tilbudet av transporteralternativ (fly-/bilavgang)

• pakkens størrelse (Vekt /mål/ evt. innhold)

Samme grunnformel for CO2 beregning benyttes uansett om vi velger å sende med med bil, lastebil eller fly. Når bilalternativet benyttes inngår også returen i utslippsdeklarasjonen.CO2 utslipp for ulike transportalternativ

Nedenfor følger et par eksempler på hvordan utslippet varierer avhengig transportalternativ, om vekten endres eller om man også inkluderer returen. Når Jetpak benytter bil alternativet (bilfrakt), inkluderes returen i utslippsstallene.