Miljø

Omsorg for miljøet er en naturlig del av vår virksomhet. For oss handler det om å ta ansvar. Alt fra hva jeg som individ kan gjøre i hverdagen, til hva vi på Jetpak kan gjøre i felleskap for å påvirke.

Vi er fullstendig klar over at vi i transportbransjen slipper ut kulldioksid og andre miljøskadelige stoffer. Vi er kvalitets- og miljøsertifiserte og vi har satt opp et måle om å redusere våre CO2-utslipp med 20% per år fra 2011-2016. En naturlig del av vårt miljøarbeide er å hele tiden finne fler og nye måter å måle og minimere vår påvirkning på miljøet. Noen eksempler på det vi gjør i dag er:

Alle våre kontorer følger våre retningslinjer og benytter kildesortering, minimerer antall reiser ved å benytte videokonferanse, miljøklassifiserte tjenestebiler og el-trucker på lageret. Ved innkjøp velger vi miljømerkede produkter og vi utdanner personalet innen miljøvennlig adferd.

Du som sender pakker med Jetpak får en kulldioksid (CO2) deklarasjon per forsendelse, dette betaler du selvsagt ikke ekstra for.

Vi utdanner alle våre sjåfører i miljøvennlig kjøring og innfører automatisk måling av eksakt drivstoffbruk i alle kjøretøy.

For å minske vår belastning på miljøet sender vi ut fakturaer per e-post.

Jetpak Norge AS er medlem i Grønt Punkt Norge

Her kan du laste ned våre kvalitetssertifikater:

Kvalitetssertifikat SS-EN ISO 9001:2015 (PDF)

Miljøsertifikat SS-EN ISO 14001:2015 (PDF)

Vår kulldioksiddeklarasjon (PDF)