Miljø

Omsorg for miljøet er en naturlig del av vår virksomhet. For oss handler det om å ta ansvar. Alt fra hva jeg som individ kan gjøre i hverdagen, til hva vi på Jetpak kan gjøre i felleskap for å påvirke - på kort og lang sikt.

Vi er fullstendig klar over at vi i transportbransjen slipper ut karbondioksid og andre miljøfarlige stoffer. Men vår forretningsidé bygger faktisk på ideen om å transportere pakker i ubenyttet kapasitet i lasterommet på rutegående fly, - som går helt uavhengig av om våre pakker er med eller ikke. Vi har altså ingen egne fly som trafikkerer luftrommet, men deler altså ressurser med andre virksomheter - som en slags smart samkjøring .

Jetpak er kvalitets- og miljøsertifiserte og vi har satt opp et mål om å redusere våre CO2-utslipp med 20% årlig fra 2018-2022. En naturlig del av vårt miljøarbeid er å hele tiden finne fler og nye måter å redusere vår påvirkning på miljøet.

Vår virksomhet består av transport via fly og bakketransport så det er innenfor dette vi kan gjøre de største endringene.

Den flåten med fly som våre to største partnere benytter seg av er de mest moderne i bransjen. Blant annet benyttes nå Airbus 320 NEO som relativt sett har en forbedret (redusert) påvirkning på miljøet med de lavest mulige utslippene av miljøfarlige stoffer.

Når det gjelder våre biler så har vi kontinuerlig utskiftning av disse og vi fyller på med de best fungerende og mest miljøvennlige alternativene. En gradvis overgang til miljøvennlig drivstoff pågår og det er her Jetpak fokuserer mest akkurat nå. Gass, elektrisk og biodrivstoffet HVO100 (fornybar biodiesel) er noen eksempler. Med en overgang til det sistnevnte kan nåværende biler benyttes i hele sin levetid, noe som er positivt utifra et holdbarhetsperspektiv. Bruken av elbiler (EVs) er evaluert og vil bli benyttet mer og mer der det er mulig i forhold til rekkevidde relatert til våre kunders behov, og akkurat nå kjører våre første elbiler rundt på noen steder i Norge og Sverige.


Noen eksempler på det vi gjør i dag er:

• Alle våre kontorer følger våre retningslinjer og benytter kildesortering, minimerer antall reiser ved å benytte videokonferanse, miljøklassifiserte tjenestebiler og el-trucker på lageret. Ved innkjøp velger vi miljømerkede produkter og vi utdanner personalet innen miljøvennlig adferd.

• Du som sender pakker med Jetpak får en karbondioksid (CO2) deklarasjon per forsendelse, som selvfølgelig er inkludert i prisen.

• Vi utdanner alle våre sjåfører i miljøvennlig kjøring og innfører automatisk måling av eksakt drivstoffbruk i alle kjøretøy.

• For å minske vår belastning på miljøet sender vi ut fakturaer per e-post