Solar

"Vi ønsket en landsomfattende leverandør for bud og lokal distribusjon og valgte ut fra kvalitet."

Solar A/S ble grunnlagt i 1919 i Kolding, Danmark og i 1989 ble virksomheten etablert i Sverige. Solar er et sourcing- og serviceselskap med hovedfokus på El, VVS og ventilasjon.

Jetpak anbefalt av konkurrent

For noen år siden opplevde Solar kvalitetsproblemer med distribusjonen i Dalarna i Sverige. Situasjonen gikk så langt at kundene begynte å vurdere alternative leverandører. Noe måtte gjøres – og det umiddelbart.

Solar begynte arbeidet med å finne en ny samarbeidspartner til sine transporter. Etter å ha evaluert en rekke transportselskaper, fikk Solar et tips om Jetpak fra en av Jetpaks konkurrenter.

"Det er ganske interessant at et transportselskap anbefaler en av konkurrentene sine", forteller Fredrik Mällo, Transport Manager på Solar.

Jetpak analyserte behovene grundig, Solar og Jetpak utarbeidet sammen en løsning og samarbeidet startet.

"Vi vant tilbake kundenes tillit, takket være Jetpak som forstod våre behov og som alltid holder det de lover»" fortsetter Fredrik.

Bruker Jetpak daglig over hele Sverige

Samarbeidet med Jetpak, som allerede i 2014 faktisk startet med ekspressleveranser, men da i Malmø, er gradvis utvidet. I dag bruker Solar daglig Jetpaks tjenester flere steder i Sverige.

"Vi ønsket en landsomfattende leverandør for bud og lokal distribusjon og valgte ut fra kvalitet", sier Fredrik.

I tillegg til den lokale distribusjonen i Dalarna bruker Solar blant annet Jetpaks budtjeneste til sin tjeneste «Fastbox» i Stockholm, Norrkøping, Jønkøping, Karlstad, Halmstad, Luleå og Visby. Med Fastbox får Solars kunder leveransen innen en time fra bestilling.

Samarbeidet mellom Solar og Jetpak er gradvis blitt utvidet til å gjelde flere geografiske områder, både når det gjelder ekspressleveranser med bud og lokal distribusjon.

"Vi ser frem til videre samarbeid. Vår erfaring med Jetpak er at de leverer det de lover. Solars kunder verdsetter konsistent og god service – det er det Jetpak tilbyr", avslutter Fredrik.

Bli bedre kjent med kunden vår på: www.solar.se