Vores behandling af dine personoplysninger

Hos Jetpak behandler vi dine personoplysninger for at levere tjenester og tilbud om vores tjenester på den bedst mulige måde.

Vi bruger derfor dine personoplysninger til følgende formål:

  • Administration og opfyldelse af aftale og varetagelse af vores juridiske interesser i tilfælde af en tvist
  • Markedsføring, herunder kundetilpasset annoncering
  • Metode- og forretningsudvikling
  • Salgsaktiviteter og kundeservice
  • Administration i forbindelse med virksomhedsovertagelse, omstrukturering af Jetpak mv., samt
  • Opfylde vores juridiske forpligtelser og træffe foranstaltninger mod kriminalitet

I tabellerne nedenfor er du forsynet med flere oplysninger om f.eks. hvorfor vi behandler dine personoplysninger, hvilke personoplysninger vi opbevarer for at opnå formålene med behandlingen, og hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger.

Administration og opfyldelse af aftale og varetagelse af vores juridiske interesser i tilfælde af en tvist

Personlig data:
Kontaktoplysninger såsom navn, adresse, personligt identifikationsnummer (i tilfælde af en privatkunde), telefonnummer og e-mail-adresse. Ordre- og betalingsoplysninger såsom købs- og transaktionshistorik og betalingsoplysninger. Loginoplysninger såsom brugernavn og e-mailadresse .

Hvad vi gør:
Vi behandler dine personoplysninger for at levere, administrere og tilpasse vores produkter og tjenester og for at give dig kundeservice som bruger.

I tilfælde af en tvist, f.eks. vedrørende betaling, har vi ret til at behandle dine personoplysninger med det formål at forsvare, fastslå eller udøve et retskrav.

Retsgrundlag:
Udførelse af en kontrakt.
I tilfælde af en tvist er vi berettiget til at behandle dine personoplysninger med legitim interesse som juridisk grundlag.

Tilbageholdelsesperiode:
Dine personoplysninger opbevares i kontraktperiodens varighed og op til 36 måneder derefter, hvorefter dine personoplysninger anonymiseres.

Dine personoplysninger kan blive opbevaret i længere tid, hvis de er nødvendige for at forsvare, fastslå eller udøve et retskrav, f.eks. vedrørende betaling.

Dine rettigheder:
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger baseret på en legitim interesse som retsgrundlag. Hvis du gør indsigelse mod en sådan behandling, fortsætter vi kun med behandlingen, hvis der er et overbevisende legitimt grundlag for behandlingen, som opvejer dine interesser, grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder. Se venligst afsnit 9, hvis du vil læse mere om dine rettigheder.

Markedsføring, herunder kundetilpasset annoncering

Personlig data:
Kontaktoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Ordredetaljer såsom købs- og transaktionshistorik. Browservaner og browserhistorik såsom hvilke sider du har besøgt på vores (og andre) hjemmeside og hvor længe og IP-adresser.

Hvad vi gør:
Vi behandler dine personoplysninger inden for rammerne af vores markedsføringsindsats.

Hvis du ønsker at tage del af kundetilpassede tilbud og information vedrørende nyheder og konkurrencer specifikt henvendt til dig, f.eks. tilbud vedrørende særligt fordelagtige servicepakker, har vi brug for dit samtykke. Vi sender dig information som ny kunde, hvor du har mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev og give dit samtykke til e-mail-kommunikation. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev forskellige steder på eller hjemmeside og i forbindelse med en booking.

Vi vil også analysere dine browservaner på vores hjemmeside og bedømme dine besøg og indsendte formularer for at sætte os i stand til at bestemme dit interesseniveau.

Retsgrundlag:
Berettiget interesse, når samtykke ikke er påkrævet ved lov, da vi vurderer, at vores interesse i at sende dig generel markedsføring er vigtig for vores forretning.

Samtykke ved markedsføring af vores produkter og tjenester via e-mail, SMS, MMS og andre automatiske systemer.

Tilbageholdelsesperiode:
Hvis du er kunde hos os:

Dine personoplysninger opbevares og behandles i hele kontraktperioden, dvs. indtil din ordre er leveret og betalt eller aftalen opsiges, og op til 36 måneder derefter.

Hvis du endnu ikke er kunde hos os:

Dine personoplysninger opbevares og behandles i op til 12 måneder efter, at vi har indsamlet dine kontaktoplysninger. Dette er forudsat, at du ikke har gjort indsigelse mod direkte markedsføring. Hvis du vælger at blive kunde hos os, gælder det, der står under underoverskriften "Hvis du er kunde hos os".

Dine rettigheder:
Du har altid ret til at kræve, at vi stopper behandlingen af dine data til direkte markedsføring. Du har også altid ret til at trække dit samtykke tilbage, når vi har brug for dit samtykke til at behandle dine personoplysninger. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil du ikke længere modtage information og tilbud, der er specielt tilpasset dig. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger baseret på en legitim interesse som retsgrundlag. Hvis du gør indsigelse mod en sådan behandling, fortsætter vi kun med behandlingen, hvis der er et overbevisende legitimt grundlag for behandlingen, som opvejer dine interesser, grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder. 

Metode- og forretningsudvikling

Personlig data:
Kontaktoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Ordredetaljer såsom købs- og transaktionshistorik. Browservaner og browserhistorik såsom hvilke sider du har besøgt på vores (og andre) hjemmeside og hvor længe og IP-adresser. Købsvaner, såsom hvordan du bruger vores tjenester og dine købsvaner (fx i hvilke måneder af året du har en tendens til at bruge vores tjenester).

Hvad vi gør:
Vi behandler dine personoplysninger inden for rammerne af vores markedsføring og kundeanalyse, som hovedsageligt består af statistik og kundetilfredshedsevalueringer. Resultaterne af vores analyse bruger vi så som grundlag for at forbedre, erstatte eller tilføje nye services, processer eller arbejdsmetoder med det formål at imødekomme dine og andre kunders forventninger og ønsker. Vi kan f.eks. bruge dine persondata til at forbedre vores kundeservice, tilbyde nye pakkeløsninger eller tilpasse vores hjemmeside og/eller app efter dine og andre kunders ønsker.

Vi bruger også dine forsendelsesdata for at forbedre vores kvalitet og effektivitet.

Vi ønsker dog at præcisere, at vi altid så vidt muligt forsøger at anonymisere eller pseudonymisere dine personlige data for at opnå dette formål.

Retsgrundlag:
Berettiget interesse, da vi vurderer, at det er vigtigt for vores virksomhed at analysere brugen af vores produkter og tjenester med det formål at forbedre, erstatte eller udvikle nye tjenester.

Tilbageholdelsesperiode:
Vi opbevarer og behandler dine personoplysninger til dette formål i hele kontraktperioden, dvs. indtil din ordre er leveret og betalt eller aftalen opsiges, og op til 36 måneder derefter. Efter denne periode anonymiseres dine personlige data.

Dine rettigheder:
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger baseret på en legitim interesse som retsgrundlag. Hvis du gør indsigelse mod en sådan behandling, fortsætter vi kun med behandlingen, hvis der er et overbevisende legitimt grundlag for behandlingen, som opvejer dine interesser, grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder. 

Salgsaktiviteter

Personlig data:
Kontaktoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Ordredetaljer såsom købs- og transaktionshistorik. Browservaner og browserhistorik såsom hvilke sider du har besøgt på vores (og andre) hjemmeside og hvor længe og IP-adresser. Kommunikationshistorik såsom notater lavet i forhold til telefonopkald og møder. Svar på kontaktformularer og salgsmødespørgeskemaer

Hvad vi gør:
Vi bruger dine personoplysninger for at kunne have en løbende kommunikation med dig som kunde og for at kunne tilbyde dig tjenester, du kunne være interesseret i.

Vi kan kontakte dig som kunde, baseret på din adfærd på vores hjemmeside, og når du har indsendt en formular.

Vi sender også, som en måde til løbende forbedringer, spørgeskemaer om vores sælgeres evner, som du kan besvare, hvis du vælger at gøre det.

Retsgrundlag:
Berettiget interesse, da vi vurderer, at det er vigtigt for vores forretning at kunne være i kontakt med vores kunder og forbedre vores salgsproduktivitet.

Tilbageholdelsesperiode:
Hvis du er kunde hos os:

Dine personoplysninger opbevares og behandles i hele kontraktperioden, dvs. indtil din ordre er leveret og betalt eller aftalen opsiges, og op til 36 måneder derefter.

Hvis du endnu ikke er kunde hos os:

Dine personoplysninger opbevares og behandles i op til 12 måneder efter, at vi har indsamlet dine kontaktoplysninger. Dette er forudsat, at du ikke har gjort indsigelse mod direkte markedsføring. Hvis du vælger at blive kunde hos os, gælder det, der står under underoverskriften "Hvis du er kunde hos os".

Dine rettigheder:
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger baseret på en legitim interesse som retsgrundlag. Hvis du gør indsigelse mod en sådan behandling, fortsætter vi kun med behandlingen, hvis der er et overbevisende legitimt grundlag for behandlingen, som opvejer dine interesser, grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder. 

Administration i forbindelse med virksomhedsovertagelse, omstrukturering af Jetpak mv.

Personlig data:
Alle personlige data, der måtte eksistere inden for rammerne af din aftale eller kontakt med Jetpak, og som er blevet redegjort for i tabellerne ovenfor.

Hvad vi gør:
Hvis Jetpak skal omstruktureres, f.eks. være opdelt i flere dele, eller hvis en tredjepart ønsker at erhverve Jetpak eller vores kundedatabase, vil Jetpak dele dine og andre kunders persondata til den overtagende virksomhed. Denne virksomhed vil i så fald fortsætte med at behandle dine personoplysninger til de samme formål som dem, der er angivet i denne fortrolighedserklæring, medmindre du modtager andre oplysninger i forbindelse med overtagelsen.

Retsgrundlag:
Berettiget interesse, da vi vurderer, at vores interesse i at lette en virksomhedsovertagelse eller omstrukturering tilsidesætter din interesse i beskyttelse af dit privatliv. Dette er betinget af, at det overtagende selskab er i en lignende branche som Jetpak.

Tilbageholdelsesperiode:
Hvis Jetpak ophører med at eksistere, f.eks. i form af en fusion, likvidation eller konkurs, eller hvis Jetpaks kundedatabase vil blive overført til et overtagende selskab, sletter vi dine personoplysninger, så længe vi ikke er forpligtet til at opbevare dem for at overholde juridiske forpligtelser.

Hvis Jetpak bliver opkøbt af en virksomhed eller opdelt i flere dele i forbindelse med en omstrukturering, vil vi fortsætte med at opbevare og behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i denne fortrolighedserklæring, medmindre du modtager andre oplysninger i forbindelse med købet.

Dine rettigheder:
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger baseret på en legitim interesse som retsgrundlag. Hvis du gør indsigelse mod en sådan behandling, fortsætter vi kun med behandlingen, hvis der er et overbevisende legitimt grundlag for behandlingen, som opvejer dine interesser, grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder. 

Opfyld vores juridiske forpligtelser og træffe foranstaltninger mod kriminalitet

Personlig data:
Fakturadetaljer såsom navn på faktura og transaktionshistorik.

Hvad vi gør:
Vi behandler dine personoplysninger for at overholde vores juridiske forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, f.eks. i overensstemmelse med bogføringslovens krav.

Vi udleverer også dine oplysninger, hvis vi modtager en anmodning fra anklager eller politi.

Retsgrundlag:
Overholdelse af en juridisk forpligtelse.

Offentlig interesse i det formål at forebygge og træffe foranstaltninger mod kriminalitet.

Tilbageholdelsesperiode:
Dine personoplysninger opbevares så længe, det er nødvendigt for at overholde gældende juridisk forpligtelse som f.eks. 7 år efter bogføringsloven, regnet fra udgangen af kalenderåret i det regnskabsår, som oplysningerne hørte til, afsluttes.

Dine rettigheder:
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger baseret på en offentlig interesse som retsgrundlag. Hvis du gør indsigelse mod en sådan behandling, fortsætter vi kun med behandlingen, hvis der er et overbevisende legitimt grundlag for behandlingen, som opvejer dine interesser, grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder.