Miljö

Omsorg om miljön är en naturlig del i vår verksamhet. För oss handlar det om att ta ansvar. Från det som jag som individ kan göra i vardagen, till vad vi på Jetpak gemensamt kan påverka

Vi är förstås fullt medvetna om att vi är i transportbranschen som släpper ut koldioxid och andra miljöovänliga ämnen. Vi är kvalitets- & miljöcertifierade och vi har satt upp ett mål att minska våra CO2-utsläpp med 20% år 2018 – 2022. En naturlig del av vårt miljöarbete är att vi hela tiden hittar nya och fler sätt att ytterligare mäta och minimera vår miljöpåverkan. Några exempel på vad vi gör idag är:

Alla kontor följer våra riktlinjer och använder exempelvis grön el, källsorterar, minskar antalet resor genom att använda videokonferenser, miljöklassade tjänstebilar, el-truckar som körs till lastning av flygplanen. Vid inköp väljer vi miljömärkta produkter och vi miljöutbildar personalen.

 

Du som skickar paket med Jetpak får en koldioxid (CO2) deklaration per försändelse, detta ingår självklart i priset.

Vi utbildar alla våra chaufförer i sparsam körning och inför automatisk mätning av exakt bränsleförbrukning i alla fordon.

Transporten genomförs med närmsta möjliga fordon och bäst lämpade flygavgång.

För att minska vår belastning på miljön skickar vi ut fakturan via mail.

Ladda hem våra kvalitetscertifikat:

Certifikat Kvalitet SS-EN ISO 9001:2015 (PDF)

Certifikat Miljö SS-EN ISO 14001:2015 (PDF)

Vår koldioxiddeklaration (PDF)