Jetpaks regnskapskalender for 2023


Regnskapskalender for Jetpak Top Holding AB
Rapporter og kunngjøringer for 2023

2023

Årsrapport 2022 28. februar
Årsmelding 2022 11. mai
Delårsrapport Q1 2023 25. mai
Årsmøte 2023 9. juni (i Stockholm)
Delårsrapport Q2 2022 29. august
Delårsrapport Q3 2022 28. november

Selskapets delårsrapporter vil bli publisert kl 06:30 (CET) på rapporteringsdatoen.

En stille periode brukes 30 dager før rapporteringsdatoen.

Finanskalender for påfølgende år vil bli offentliggjort senest i forbindelse med delårsrapport for tredje kvartal.

Følg flere nyheter på www.jetpakgroup.com