Jetpak finansiell rapportering 2023


Kalender över finansiell rapportering för Jetpak Top Holding AB
Rapporter och tillkännagivanden för 2023

2023:

Bokslutskommuniké 2022 28 februari
Koncernårsredovisning 2022 11 maj
Rapport kvartal 1, 2023 25 maj
Årsstämma 2023 9 juni (i Stockholm)
Halvårsrapport 2023 29 augusti
Rapport kvartal 3, 2023 28 november

Bolagets delårsrapporter planeras att publiceras klockan 06:30 på rapportdagen.

Tyst period inleds 30 dagar innan rapport publiceras.

Kommande års finansiella kalender presenteras senast i samband med årets tredje kvartalsrapport.

Följ fler nyheter på www.jetpakgroup.com