Vad menas med känd avsändare?

Som avsändare kan man ansöka hos Transportstyrelsen om att bli så kallad känd avsändare för att få snabbare hantering genom security-kontroll. För avsändare som ej är klassade som känd avsändare debiteras en securityavgift. Läs mer om hur man blir känd avsändare på här. Man behöver vara känd avsändare på de olika myndigheterna för respektive land på de olika språken.

Tillbaka till FAQ