Hur lång tid har jag på mig att betala importavgiften vid försändelse med Jetpak?

Den tid du har på dig med att betala importavgiften beror på aktuella regler för mottagar-landet, dit godset skall importeras. Se lokala tullregler för mer information.

Tillbaka till FAQ