Flygbränsle till och från Finland

På grund av begränsningarna i distributionen av flygbränsle orsakade av den politiska strejken, är SAS tvungen att införa ett omedelbart embargo på inkommande och utgående flygfrakt. Detta embargo omfattar SAS-flygningar till/från Finland.

Embargot kommer att fortsätta att gälla tills minst den 25 mars eller tills distributionen av JETA1-bränsle återgår till det normala.

Denna tillfälliga begränsning skapar utmaningar för flygtrafiken och kan leda till förseningar av leveranser och störningar i försörjningskedjan. Vi uppmanar alla berörda parter att hålla sig uppdaterade om situationen och planera därefter.