Flybrændstof til og fra Finland

På grund af begrænsningerne i distributionen af flybrændstof forårsaget af den politiske strejke, er SAS nødt til at implementere et øjeblikkeligt embargo på indgående og udgående luftfragt. Dette embargo omfatter SAS-flyvninger til/fra Finland.

Embargoet vil forblive gældende indtil mindst den 25. marts eller indtil distributionen af JETA1-brændstof vender tilbage til normalen.

Denne midlertidige begrænsning skaber udfordringer for lufttrafikken og kan resultere i forsinkelser af forsendelser og forstyrrelser af forsyningskæden. Vi opfordrer alle berørte parter til at holde sig opdateret om situationen og planlægge herefter.