Tilleggsavgift - kapasitet

Jetpak ser seg nødt til å innføre en tilleggsavgift på alle våre fly-produkter for å opprettholde vårt nettverk.

På grunn av COVID-19 pandemien er våre rammebetingelser dramatisk endret, noe som har store konsekvenser for hele vårt nettverk. Grenser stenges og flyselskaper innfører store reduksjoner i frekvenser og kapasitet. Prosessene med håndtering av forsendelser er endret for å minimere fysisk kontakt mellom mennesker.

Jetpak er i full drift, vi følger situasjonen løpende og tilpasser oss behovene for endringer fra våre kunder, leverandører og myndighetene. Vi arbeider døgnet rundt for å være i stand til å oppfylle våre kunders forventninger også i denne krevende situasjonen. Dette gjør vi gjennom løpende å tilpasse vårt nettverk og finne alternativ kapasitet når dette er nødvendig. Kapasiteten hos flyselskapene begrenses av redusert nettverk, stengte flyplasser og lavere frekvenser på flyavgangene. Dette, sammen med endringer i håndtering av forsendelsene, har medført en vesentlig kostnadsøkning denne perioden. Vi ser oss derfor nødt til å innføre en midlertidig tilleggsavgift for å dekke inn noen av de kostnader vi påføres.

Tilleggsavgiften, som innføres fra 1. april, gjelder for alle flyprodukter og vil være som følger:

NOK 13,50 per kilo (fraktberegningsvekt)
Minimum NOK 155,- per AWB (per sending)
Maksimum NOK 849,00 per AWB (per sending)

Vi følger utviklingen nøye og vil justere avgiften i henhold til eventuelle endringer.

Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med vår kundeservice (kundeservice@jetpak.no / +47 915 0989) eller din salgskontakt.