Forsikring

Transportforsikring

Kunden er selv ansvarlig for å forsikre sitt gods. NSAB 2000 § 27c (lagring) gjelder ikke. Jetpak kan tilby full transportforsikring for varen (gjelder ikke forsinkelse eller konsekvenstap).


På generelt grunnlag anbefaler Jetpak Norge AS at det alltid tegnes forsikring dersom tap/skade eller forsinkelse kan forstyrre kundens økonomi eller virksomhet.


Vilkårene for transportforsikringen vi tilbyr er som følger:

Forsikringspremien er 1% av vareverdi, men minimum NOK 100,-. per fraktbrev.
Det innebærer at forsendelser med vareverdi opp til NOK 10.000,- beregnes til NOK 100.-.
Maksimum grense for vareverdi er NOK 800.000,-.
Telefoni og datautstyr kan forsikres for maks kr 170.000,-.
Personlig løsøre og flyttegods maks kr 40.000,-

Medisiner:
Vanlige legemidler kan forsikres for 800 000,-
Prescription drugs (reseptbelagt) for 170 000,- 

Hva dekker forsikringen:

Forsikringen gjelder mot alle farer, dvs. dekker de fleste skader som kan oppstå under transporten som for eksempel skader ved håndtering av godset, tyveri og uhell med transportmidlet.
Det er ingen egenandel ved kjøp av forsikring gjennom Jetpak.

Viktige unntak som ikke dekkes av vår transport forsikring:
Skade/tap som følge av manglende emballasje, forsinkelse, krig og andre årsaker som betegnes som Force Majeure f.eks. Trafikkulykker, Naturkatastrofer, Myndigheters bestemmelser (f.eks. Tollvesenet), Flyforsinkelser og andre forhold som er utenfor vår kontroll og dermed vårt ansvar.

Følgende kan ikke sendes:

• Penger/kontanter, verdipapirer, obligasjoner eller andre verdipapirer.
• Edle metaller, edelstener, perler, smykker og juveler enten bearbeidet eller ubearbeidet.
• Kunst, antikviteter eller gods med samlerverdi
• Farlig gods, som våpen og sprengstoff etc
• Biler og båter
• Bulkgods
• Asbest
• Tømmer, tre og kryssfiner
• Tobakksprodukter
• Utstillingsgods


Følgende kan ikke forsikres:

• Kjøle og frysevarer, samt øvrig ømtålig gods
• Dokumenter, pass
• Planter og levende dyr