Hvor lang tid har jeg på meg til å betale importavgiften ved forsendelse med Jetpak?

Den tiden du har på deg til å betale importavgiften, avhenger av gjeldende regler for mottakerlandet dit godset skal importeres. Se lokale tollregler for mer informasjon.

Tilbake til FAQ.