Hvilke tollregler gjelder til det landet som skal ta imot Jetpak-sendingen?

Tollregler kan variere fra land til land, og det er derfor viktig at du setter seg inn i gjeldende tollregler. Mer informasjon om hvilke tollregler som gjelder, finner du på www.toll.no

Tilbake til FAQ.