Hva skjer hvis mottakeren ikke tar imot Jetpak-forsendelsen?

Hvis mottakeren ikke har vært på stedet ved leveringsforsøket, vil Jetpak ta kontakt med mottakeren og deretter forsøke å levere forsendelsen på nytt. Hvis mottakeren ikke vil ta imot forsendelsen, kontakter Jetpak oppdragsgiveren som avgjør hva som skal skje. Debitering for leveringsforsøket skjer likevel.

Tilbake til FAQ.