Volymberäkning

En försändelse kan vara lätt men samtidigt stor och kostnaden påverkas av hur mycket utrymme försändelsen tar upp i lastutrymmet.

Vi räknar därför om volymen till vikt genom att likställa varje kubikmeter med en angiven vikt.

Om volymvikten (se formel nedan) överstiger angivet antal kilon, räknas paketet som skrymmande och kostar fastställt pris per kilo multiplicerat med volymvikten.

För flygbaserade transporter gäller volymmassan 200kg/m³.

För landbaserade transporter gäller volymmassan 280kg/m³. Jetpak anpassar sig till branschstandard när det gäller volymviktsberäkning för flygförsändelser
Jetpak, som är en del av transportindustrin, måste nu anpassa sin volymvikts-beräkning till den standard som finns inom expresstransporter med flyg.

I det nya måttet likställs 1 m³ med 200 kilogram.

Ovanstående förändring avser våra flyg-transporter och trädde i kraft per den 1 oktober 2010.

För landbaserade transporter gäller fortfarande 280kg/m³.

Volymvikt för flygförsändelser är paketets längd multiplicerat med dess höjd och bredd, multiplicerat med 200 kg/m3.

Formel: längd (m) x höjd (m) x bredd (m) x 200 kg/ m³

Exempel: Ett paket har följande mått:
90 cm x 30 cm x 40 cm (L x B x H)

Detta ger: Längd 0.9m x Bredd 0.3m x Höjd 0.4m x 200 kg/m³ = 21.6 kg

Volymvikt för markförsändelser är paketets längd multiplicerat med dess höjd och bredd, multiplicerat med 280 kg/m3.

Formel: längd (m) x höjd (m) x bredd (m) x 280 kg/ m³