FS Surcharge (road)

Jetpak Fuel & Sustainability index är baserat på Sveriges Åkeriföretags index, med en 65/35 uppdelning mellan diesel + övriga kostnader och HVO + övriga kostnader" (www.akeri.se).

Indexet justeras varje månad, baserat på det faktiska indexet månaden innan.

Jetpak FS tilläggsavgift är fn 25,00% och gäller från 16. mars 2023.