Flexibla och säkra expressleveranser för bilindustrin

Säkra expressbud när det gäller stora värden

Maskiner och produktionsteknik blir alltmer avancerade och därmed värdefullare. Flödet med dyrbar utrustning och värdefulla produkter får inte bli stående längre än absolut nödvändigt i väntan på bildelar, reservdelar eller underhåll. Varje minut med stillestånd kostar och innebär förseningar. Det påverkar inte minst slutkundens upplevelse. De höga kraven på effektivitet, tillgänglighet, precision och kostnadskontroll ställer minst lika höga krav på logistiken.

Leverans samma dag inom Norden och Europa

Det hör till vardagen för dig att hantera situationer där stora värden står på spel i din verksamhet. Den utmaningen har vi gemensamt. Vår del är att se till expressleveranserna fungerar. Hela vår verksamhet är inriktad på det och alla medarbetare är tränade att blixtsnabbt planera och utföra transporter snabbt och med hög precision. Vi levererar samma dag inom Norden och Europa, ända fram till produktionslinan om det krävs.

Expressleveranser för tillverkare

Bilindustrin har höga krav på produktivitet och stillestånd är dyra. De höga kraven på effektivitet, tillgänglighet, precision och kostnadskontroll ställer minst lika höga krav på logistiken. Varje komponent måste finnas på plats när den behövs.

Expressleveranser för reservdelar

Bilar ska rulla. Service och reparation är oönskade avbrott, och irritationen växer om problemet inte kan lösas under verkstadsbesöket. Reservdelar behövs omgående och de höga kraven på effektivitet, tillgänglighet, precision och kostnadskontroll ställer minst lika höga krav på logistiken.

Expressleveranser för komponentleverantörer

Leverantörer till bilindustrin har höga krav på kvalitet, leveransförmåga och -precision. Det ställer minst lika höga krav på logistiken.