KookieJar of Sweden

Jetpak och KookieJar of Sweden AB i samarbete för att möjliggöra godstransporter med drönare

Greentechbolaget KookieJar och logistikbolaget Jetpak har idag tecknat en avsiktsförklaring om att samarbeta i allians med KookieJars skalbara vertiportstrategi som syftar till att möjliggöra säker och effektiv transport av gods med drönare, vilket underlättar leveranser till flera noder i svenska städer. Samarbetet kommer att fokusera på utvecklingen av drönarteknik med dess utmaningar och möjligheter för transport av gods med drönare i större volymer.
Målet med samarbetet för Jetpak och KookieJar är att utveckla ett format för affärsnyttan av att flyga gods och handelsvaror med drönare i Sverige med bibehållen lönsamhet och i linje med miljömålen om minskade CO2-utsläpp.

”Vår innovativa infrastruktur för drönarteknik gör det möjligt att skapa nya kostnadseffektiva lösningar för transport av passagerare och gods. Tillsammans med Jetpak kan vi driva utvecklingen av drönarleveranstjänster framåt för att bli en naturlig del av logistikkedjan.”, säger Max Hoffmann, ansvarig för strategiska projekt på KookieJar.

Avsiktsförklaringen är ett första steg mot att förbättra och utveckla användningen av drönare inom godstransportsektorn och möjliggöra en smidigare, miljövänligare och effektivare hantering av leveranser med drönare.

"Vi är mycket glada över att samarbeta med KookieJar i utvecklingen av drönarleveranser till lokala samhällen. Vi ser stora möjligheter att utveckla vårt leveransnätverk ytterligare och ge våra kunder mer affärsnytta.”, säger Rikard Lidén, Chief Operating Officer på Jetpak.

Om KookieJar
KookieJar är ett banbrytande svenskt Greentech-företag som drar nytta av den senaste expertisen inom både mark- och luftinfrastruktur för drönare och VTOL-fordon. Tillsammans med viktiga partners och operatörer erbjuder KookieJar en unik kombination till det globala ekosystemet för avancerad luftmobilitet. KookieJars vertiportnätverk är utformat för att vara en säker, flexibel och anpassningsbar lösning för att flytta fler människor och varor säkert, hållbart och effektivt