Jetpak Privacy Statement

JETPAKS PERSONVERNERKLÆRING


1      GENERELT. 

2      BEHANDLINGSANSVARLIG.

3      VÅR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER.

4      HVOR SAMLER INN VI PERSONOPPLYSNINGER FRA. 

5      AUTOMATISERT BESLUTNINGSTAKING.

6      HVOR LENGE LAGRER VI PERSONOPPLYSNINGER?

7      MED HVEM DELER VI PERSONOPPLYSNINGER?

8      HVOR BEHANDLER VI PERSONOPPLYSNINGER?

9      RETTIGHETENE DINE. 

10    VI VERNER DINE PERSONOPPLYSNINGER. 

11    INFORMASJONSKAPSLER. 

12    ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN. 

12    KONTAKTINFORMASJON. 


1                     GENERELT

1.1                Jetpak Group AB, org.nr. 556415-6650 («Jetpak») respekterer og bryr seg om ditt personvern. Vi vil at du skal føle deg trygg når vi behandler personopplysninger. Ved hjelp av denne personvernerklæringen («personvernerklæring») vil vi informere deg om hvordan vi sikrer at personopplysninger behandles på riktig måte.

1.2                For å kunne gi deg, som vår kunde, våre tjenester eller deg, som potensiell kunde, tilbud om våre tjenester må vi behandle personopplysninger om deg. Denne personvernerklæringen gjelder for deg som:

-        bestiller tjenester fra oss, representerer en avsender eller en mottaker av en sending,
eller mottar en sending det signeres for

-        har inngått avtale med oss,

-        har vært i kontakt med vårt salgspersonale eller vår kundeservice, eller

-        har fylt ut kontaktskjemaet eller annet skjema på nettstedet vårt.

 

2                     BEHANDLINGSANSVARLIG

Jetpak er den behandlingsansvarlige for behandling av personopplysninger og er ansvarlig for å sikre at behandlingen utføres i samsvar med gjeldende lovgivning. Du finner våre kontaktopplysninger på siste side av denne personvernerklæringen.

 

3                     VÅR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

3.1                I Jetpak behandler vi personopplysninger for å levere tjenester og tilbud om våre tjenester på best mulig måte.

Vi bruker derfor personopplysninger for følgende formål:

-        administrasjon og oppfyllelse av avtale og ivaretakelse av våre rettslige interesser i tilfelle tvist,

-        markedsføring, herunder kundetilpasset reklame,

-        metode- og forretningsutvikling,

-        salgsaktiviteter og kundeservice,

-        administrasjon i forbindelse med selskapsovertakelse, restrukturering av Jetpak osv., og

-        oppfyllelse av våre rettslige forpliktelser og iverksetting av tiltak mot kriminalitet.

3.2                I tabellene nedenfor får du mer informasjon om for eksempel hvorfor vi behandler personopplysninger, hvilke personopplysninger vi lagrer for å oppnå formålene med behandlingen, og hvor lenge vi lagrer personopplysninger.

Formål:
Administrasjon og oppfyllelse av avtale og ivaretakelse av våre rettslige interesser i tilfelle tvist

Personopplysninger:
Kontaktopplysninger, f.eks. navn, adresse, personnummer (i tilfelle privatkunde), telefonnummer og e-postadresse.

Bestillings- og betalingsopplysninger, f.eks. kjøps- og transaksjonshistorikk samt betalingsinformasjon.

Påloggingsopplysninger, f.eks. brukernavn og e-postadresse.

Hva vi gjør:

Vi behandler personopplysninger for å levere, administrere og tilpasse våre produkter og tjenester og for å kunne tilby kundetjenester til deg som bruker.

I tilfelle tvist, f.eks. om betaling, har vi rett til å behandle personopplysninger for å forsvare, fastslå eller gjøre gjeldende et rettskrav.

Rettslig grunnlag:

Oppfyllelse av en kontrakt.

I tilfelle tvist, har vi rett til å behandle personopplysninger med berettiget interesse som rettslig grunnlag.

Lagringstid:

Personopplysninger lagres så lenge kontraktsperioden varer og opp til 36 måneder. Etter denne perioden blir personopplysninger anomymisert.

Personopplysninger kan lagres lenger hvis de er nødvendige for å forsvare, fastslå eller gjøre gjeldende et rettskrav, f.eks. vedrørende betaling.

Rettighetene dine: Du har rett til å motsette deg behandling av personopplysninger basert på en berettiget interesse som rettslig grunnlag. Hvis du motsetter deg slik behandling, vil vi fortsette med behandlingen bare hvis det er et tungtveiende berettiget grunnlag for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter. Se punkt 9 hvis du vil lese mer om rettighetene dine.

Formål:
Markedsføring, herunder kundetilpasset reklame

Personopplysninger:
Kontaktopplysninger, f.eks. navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Ordredetaljer, f.eks. kjøps- og transaksjonshistorikk.

Surfevaner og nettsurfehistorikk, f.eks. hvilke sider du har besøkt på vårt (og andres) nettsted, hvor lenge og hvilke IP-adresser.

Hva vi gjør:

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med vårt markedsføringsarbeid.

Hvis du ønsker å motta kundetilpassede tilbud og informasjon om nyheter og konkurranser som er spesifikt rettet mot deg, f.eks. tilbud om særlig gunstige tjenestepakker, trenger vi ditt samtykke. Vi sender deg informasjon som ny kunde der du har mulighet til å abonnere på vårt nyhetsbrev og gi ditt samtykke til e-postkommunikasjon. Du kan også abonnere på vårt nyhetsbrev på forskjellige steder på nettstedet vårt og i kombinasjon med en bestilling.

Vi vil også analysere dine surfevaner på nettstedet vårt og vurdere dine besøk og innsendte skjemaer, slik at vi kan bestemme ditt interessenivå.

Rettslig grunnlag:

Berettiget interesse når samtykke ikke er lovpålagt, idet vi vurderer at vår interesse av å sende deg generell markedsføring er viktig for vår virksomhet.

Samtykke ved markedsføring av våre produkter og tjenester ved hjelp av e-post, SMS, MMS og andre automatiske systemer.

Lagringstid:

Hvis du er kunde hos oss:

Personopplysninger lagres og behandles ut kontraktsperioden, dvs. til bestillingen har blitt levert og betalt eller avtalen sies opp, og opp til 36 måneder etter dette.

Hvis du ennå ikke er kunde hos oss:

Personopplysninger lagres og behandles i opp til 12 måneder etter at vi har samlet inn dine kontaktopplysninger. Dette er betinget av at du ikke har motsatt deg direkte markedsføring. Hvis du velger å bli kunde hos oss, gjelder det som er angitt under «Hvis du er en kunde hos oss».

Rettighetene dine: Du har alltid rett til å anmode om at vi stopper behandlingen av opplysninger for direkte markedsføring. Du har også alltid rett til å kalle tilbake ditt samtykke, i tilfeller hvor samtykke er påkrevd for at vi skal kunne å behandle personopplysninger. Hvis du kaller tilbake samtykket, vil du ikke lenger motta informasjon og tilbud som er spesifikt tilpasset deg. Du har rett til å motsette deg behandling av personopplysninger basert på en berettiget interesse som rettslig grunnlag. Hvis du motsetter deg slik behandling, vil vi fortsette med behandlingen bare hvis det er et tungtveiende berettiget grunnlag for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter. Se punkt 9 hvis du vil lese mer om rettighetene dine.

Formål:
Metode og forretningsutvikling

Personopplysninger:
Kontaktopplysninger, f.eks. navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Ordredetaljer, f.eks. kjøps- og transaksjonshistorikk.

Surfevaner og nettsurfehistorikk, f.eks. hvilke sider du har besøkt på vårt (og andres) nettsted, hvor lenge og hvilke IP-adresser.

Kjøpsvaner, f.eks. hvordan du bruker tjenestene våre og dine kjøpsvaner (f.eks. i hvilke måneder av året du har tendens til å bruke tjenestene våre).

Hva vi gjør:

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med vår markedsføring og kundeanalyse, som hovedsakelig består av statistikk og kundetilfredshetsvurderinger. Resultatene av vår analyse bruker vi deretter som grunnlag for å forbedre, skifte ut eller legge til nye tjenester, prosesser eller arbeidsmetoder for å innfri dine og andre kunders forventninger og ønsker. Vi kan for eksempel bruke personopplysninger til å forbedre våre kundetjenester, tilby nye pakkeløsninger eller tilpasse nettstedet vårt og/eller appen etter dine og andre kunders ønsker.

Vi bruker også dine forsendelsesopplysninger for å forbedre vår kvalitet og effektivitet.

Rettslig grunnlag:

Berettiget interesse, idet vi vurderer at det er viktig for vår virksomhet å analysere bruken av våre produkter og tjenester for å forbedre, bytte eller utvikle nye tjenester.

Lagringstid:

Vi lagrer og behandler personopplysninger for dette formålet ut kontraktsperioden, dvs. til bestillingen har blitt levert og betalt eller avtalen sies opp, og opp til 36 måneder etter dette. Etter denne perioden blir personopplysninger anonymisert.

Rettighetene dine: Du har rett til å motsette deg behandling av personopplysninger basert på en berettiget interesse som rettslig grunnlag. Hvis du motsetter deg slik behandling, vil vi fortsette med behandlingen bare hvis det er et tungtveiende berettiget grunnlag for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter. Se punkt 9 hvis du vil lese mer om rettighetene dine.

Formål:
Salgsaktiviteter

Personopplysninger:
Kontaktopplysninger, f.eks. navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Ordredetaljer, f.eks. kjøps- og transaksjonshistorikk.

Surfevaner og nettsurfehistorikk, f.eks. hvilke sider du har besøkt på vårt (og andres) nettsted, hvor lenge og hvilke IP-adresser.

Kommunikasjonshistorikk, f.eks. notater gjort i forbindelse med telefonsamtaler og møter.

Svar på kontaktskjemaer og spørreskjemaer i forbindelse med salgsmøter

Hva vi gjør:

Vi bruker personopplysninger for å ha kontinuerlig kommunikasjon med deg som kunde og for å forsyne deg med tjenester du kan være interessert i.

Vi kan kontakte deg som potensiell kunde, basert på din atferd på nettstedet vårt, og når du har sendt et skjema.

Vi sender også, for kontinuerlig å forbedre oss, spørreskjemaer om våre selgeres evner som du kan svare på hvis du velger å gjøre det.

Rettslig grunnlag:

Berettiget interesse, idet vi vurderer at det er viktig for vår virksomhet å kunne være i kontakt med kundene våre og forbedre vår salgsproduktivitet.

Lagringstid:

Hvis du er kunde hos oss:

Personopplysninger lagres og behandles ut kontraktsperioden, dvs. til bestillingen har blitt levert og betalt eller avtalen sies opp, og opp til 36 måneder etter dette.

Hvis du ennå ikke er kunde hos oss:

Personopplysninger lagres og behandles i opp til 12 måneder etter at vi har samlet inn dine kontaktopplysninger. Dette er betinget av at du ikke har motsatt deg direkte markedsføring. Hvis du velger å bli kunde hos oss, gjelder det som er angitt under «Hvis du er en kunde hos oss».

Rettighetene dine: Du har rett til å motsette deg behandling av personopplysninger basert på en berettiget interesse som rettslig grunnlag. Hvis du motsetter deg slik behandling, vil vi fortsette med behandlingen bare hvis det er et tungtveiende berettiget grunnlag for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter. Se punkt 9 hvis du vil lese mer om rettighetene dine.

Formål:
Administrasjon i forbindelse med selskapsovertakelse, restrukturering av Jetpak osv.

Personopplysninger:
Alle personopplysninger som kan være omfattet av din avtale eller kontakt med Jetpak, og som har blitt gjort rede for i tabellene ovenfor.

Hva vi gjør:

Hvis Jetpak skal restruktureres, f.eks. bli delt i flere deler, eller hvis en tredjepart ønsker å kjøpe opp Jetpak eller vår kundedatabase, vil Jetpak dele dine og andre kunders personopplysninger med det oppkjøpende selskapet. Det selskapet vil i så fall fortsette å behandle personopplysninger for samme formål som angitt i denne personvernerklæringen, med mindre du får annen informasjon i forbindelse med overtakelsen.

Rettslig grunnlag:

Berettiget interesse, idet vi vurderer at vår interesse av å legge til rette for en selskapsovertakelse eller restrukturering veier tyngre enn din interesse av å ivareta ditt personvern. Dette er betinget av at det oppkjøpende selskapet driver i noenlunde samme bransje som Jetpak.

Lagringstid:

Hvis Jetpak slutter å eksistere, f.eks. gjennom en fusjon, avvikling eller konkurs, eller hvis Jetpaks kundedatabase blir overført til et oppkjøpende selskap, vil vi slette personopplysninger så lenge vi ikke er pålagt å lagre dem for å overholde rettslige forpliktelser.

Hvis Jetpak kjøpes opp av et selskap eller deles i flere deler i forbindelse med en restrukturering, vil vi fortsette å lagre og behandle personopplysninger i samsvar med vilkårene for denne personvernerklæringen, med mindre du får annen informasjon i forbindelse med oppkjøpet.

Rettighetene dine: Du har rett til å motsette deg behandling av personopplysninger basert på en berettiget interesse som rettslig grunnlag. Hvis du motsetter deg slik behandling, vil vi fortsette med behandlingen bare hvis det er et tungtveiende berettiget grunnlag for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter. Se punkt 9 hvis du vil lese mer om rettighetene dine.

Formål:
Oppfylle våre rettslige forpliktelser og treffe tiltak mot kriminalitet

Personopplysninger:
Fakturadetaljer, f.eks. navn på faktura og transaksjonshistorikk.

Hva vi gjør:

Vi behandler personopplysninger for å overholde våre rettslige forpliktelser etter gjeldende lovgivning, f.eks. i samsvar med kravene i bokføringsloven (sv. bokföringslagen).

Vi vil også gi ut din informasjon hvis vi mottar en anmodning fra påtalemyndighet eller politi.

Rettslig grunnlag:

Overholdelse av en rettslig forpliktelse.

Offentlig interesse for å hindre og treffe tiltak mot forbrytelser.

Lagringstid:

Personopplysninger lagres så lenge som nødvendig for å overholde gjeldende rettslig forpliktelse, f.eks. 7 år ifølge bokføringsloven, talt fra avslutningen av kalenderåret for regnskapsåret som informasjonen tilhørte, er fullført.

Rettighetene dine: Du har rett til å motsette deg behandling av personopplysninger basert på en offentlig interesse som rettslig grunnlag. Hvis du motsetter deg slik behandling, vil vi fortsette med behandlingen bare hvis det er et tungtveiende berettiget grunnlag for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter. Se punkt 9 hvis du vil lese mer om rettighetene dine.

4                     HVOR SAMLER INN VI PERSONOPPLYSNINGER FRA

4.1                Personopplysningene vi behandler om deg, er hovedsakelig informasjonen du har gitt oss eller en tredjepart har gitt oss i forbindelse med bestillingen. Når du gjør en bestilling, registrerer vi en brukerkonto, bestiller tjenester eller gir anvisninger, inneholder informasjonen som gis til oss, f.eks. navn, personnummer (hvis du er privatkunde og bare for den som har gjort bestillingen), adresse og telefonnummer. Når en tredjepart gjør bestillingen, er informasjonen som gis til oss, sender- eller mottakerinformasjon.

4.2                Vi kan også samle inn personopplysninger når et annet selskap setter ut sine transporttjenester til oss.

4.3                For at du skal kunne inngå avtale med oss i Jetpak, og for at vi skal kunne gi deg tjenestene våre, er det et krav at du gir oss personopplysninger. Hvis du ikke gir oss personopplysninger, kan vi dessverre ikke inngå avtale med deg eller tilby deg tjenestene våre.

  

5                     AUTOMATISERT BESLUTNINGSTAKING

5.1                Jetpak har automatiserte prosesser for å kunne avgjøre om du kan betale ved hjelp av faktura når du registrerer deg selv som fakturakunde. Vi gjør en kredittkontroll som kan innebære at du ikke får muligheten til å motta fakturaer og i stedet pålegges å betale med kredittkort. Kredittkontrollen beregner om du er kredittverdig og i tilfelle hva kredittgrensen din er (kredittvurdering), basert på ditt selskaps regnskap, betalingsstandarder og betalingsevne.

5.2                Hvis du ikke godkjenner denne prosessen, kan du gjøre innvendinger. I så fall henvises du til vår regnskapsavdeling som vil treffe en beslutning om hvorvidt du kan betale ved hjelp av faktura etter at du ha gitt oss ytterligere personopplysninger.

 

6                     HVOR LENGE LAGRER VI PERSONOPPLYSNINGER?

6.1                Vi lagrer bare personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppnå formålene som de ble samlet inn for i samsvar med denne personvernerklæringen. Når vi ikke lenger trenger personopplysninger, fjerner vi opplysningene fra systemene, databasene og sikkerhetskopiene våre. I tabellene ovenfor under avsnitt 3 kan du lese mer informasjon om hvor lenge vi lagrer personopplysninger for forskjellige formål.

6.2                Vi kan være pålagt å lagre personopplysninger av andre grunner, f.eks. for å overholde rettslige forpliktelser eller garantere vår juridiske interesse, eller for annen viktig offentlig interesse.

 

7                     MED HVEM DELER VI PERSONOPPLYSNINGER?

7.1                Jetpak kan dele personopplysninger med tredjeparter, f.eks. andre konsernselskaper, franchisetakere, IT-tjenesteleverandører og andre selskaper som vi samarbeider med om å levere tjenestene våre. For eksempel vil vi derfor dele personopplysninger med Jetpak Stockholm AB, Jetpak Oslo AS, Jetpak Bergen AS og Softronic AB for å oppfylle vår avtale med deg eller for metode- og forretningsutvikling. Vi kan også i visse tilfeller være pålagt å dele personopplysninger med offentlige myndigheter eller andre tredjeparter i forbindelse med domstolssaker, bedriftsoppkjøp eller lignende årsaker. 

7.2                Vi vil ikke selge personopplysninger til eventuell tredjepart.

   

8                     HVOR BEHANDLER VI PERSONOPPLYSNINGER?

8.1                Jetpak forsøker bare å behandle personopplysninger innen EU/EØS. I visse tilfeller kan vi overføre personopplysninger til land utenfor EU/EØS. Hvis personopplysninger overføres til slikt land, vil vi sikre at personopplysninger beskyttes, og at overføringen utføres i samsvar med gjeldende lovgivning.

8.2                Når vi utfører eventuell overføring til land som mangler en tilstrekkelighetsbeslutning fra EU-kommisjonen, vil vi bruke standardavtalevilkårene fra EU-kommisjonen som rettslig grunnlag for overføringen. 

8.3                Når vi utfører overføringer til mottakere i USA som har sluttet seg til Privacy Shield-programmet, bruker vi Privacy Shield som rettslig grunnlag for overføringen.

9                     RETTIGHETENE DINE

9.1                Vårt ansvar for rettighetene dine

9.1.1            Jetpak er i egenskap av behandlingsansvarlig ansvarlig for å sikre at personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende lovgivning, og at rettighetene dine har en innvirkning på behandlingen. Du kan når som helst kontakte oss for å gjøre rettighetene dine gjeldende. Du finner våre kontaktopplysninger på siste side av denne personvernerklæringen.

9.1.2            Jetpak er ansvarlig for å svare på din anmodning om å utøve rettighetene dine innen én måned fra vi mottar din anmodning, eller etter at vi har identifisert deg som eier av personopplysningene. Hvis din anmodning er komplisert, eller hvis vi har mottatt mange anmodninger, er vi berettiget til å forlenge vår svarperiode med ytterligere to måneder. Hvis vi vurdere at vi ikke kan utføre handlingene du har bedt om, vil vi innen én måned forklare hvorfor og informere deg om din rett til å inngi en klage overfor personvernmyndigheten.

9.1.3            All informasjon og kommunikasjon, og alle handlinger vi gjennomfører, er uten kostnad for deg. Hvis handlingen du ber om, åpenbart er grunnløs eller unødig, er vi berettiget til å ta et administrativt gebyr for å gi deg den anmodede informasjonen eller utføre den anmodede handlingen, eller nekte å etterkomme din anmodning.

    

9.2                Din rett til innsyn, korrigering og sletting av personopplysninger og begrensning av behandling

9.2.1            Du har rett til å be om:

a)           Innsyn i personopplysninger. Det betyr at du har rett til å be om et utdrag fra vårt dataregister vedrørende vår bruk av personopplysninger. Du har også rett til kostnadsfritt å be om en kopi av personopplysningene som behandles. Men vi kan belaste deg et rimelig administrativt gebyr for å gi deg ytterligere kopier av personopplysningene. Hvis du inngir din innsynsanmodning elektronisk, f.eks. per e-post, vil vi gi deg informasjonen i et alminnelig anvendt elektronisk format. 

b)           Korrigering av personopplysninger. Vi vil på din anmodning, eller på eget initiativ, korrigere, anonymisere, slette eller supplere personopplysninger som du eller vi oppdager er unøyaktige, ufullstendige eller villedende. Du har også rett til å supplere personopplysningene med ytterligere opplysninger hvis relevant informasjon mangler. 

c)           Sletting av personopplysninger. Du har rett til å be om at vi sletter personopplysninger hvis vi ikke lenger har en akseptabel grunn til å behandle opplysningene. I og med dette skal vi foreta sletting hvis:

(i)           personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn for,

(ii)          vi behandler personopplysninger på grunn av ditt samtykke, og du kaller tilbake dette,

(iii)         du motsetter deg behandlingen av personopplysninger basert på vår berettiget interesse og det er ingen tungtveiende berettiget grunn til behandlingen,

(iv)        personopplysningene ikke har vært lovmessig behandlet,

(v)         vi er pålagt å slette personopplysningene på grunn av en rettslig forpliktelse.

Men det kan være krav etter gjeldende lovgivning, eller andre tungtveiende grunner, som innebærer at vi ikke umiddelbart kan slette personopplysninger.  I slikt tilfelle vil vi slutte å bruke personopplysninger av andre grunner enn for å overholde gjeldende lovgivning, eller den relevante tungtveiende grunnen.

d)           Rett til å begrense behandling: Det betyr at vi midlertidig begrenser behandlingen av personopplysninger. Du har rett til å be om begrensning av behandlingen når:

(i)           du har anmodet om korrigering av personopplysninger i samsvar med punkt 9.2.1 b) ovenfor i perioden vi kontrollerer opplysningenes nøyaktighet,

(ii)          behandlingen er ulovlig og du ikke vil at personopplysningene skal slettes,

(iii)         Jetpak, i egenskap av behandlingsansvarlig, ikke lenger trenger personopplysningene for formålene de ble behandlet for, men du ber oss lagre informasjonen for å forsvare, fastslå eller gjøre gjeldende rettskrav, eller

(iv)        du har motsatt deg vår berettigede interesse for behandlingen i samsvar med punkt 9.3 nedenfor i perioden vi avgjør om den berettigede interessen veier tyngre enn dine personvernrettigheter.

9.2.2            I Jetpak vil vi treffe alle rimelige og mulige tiltak for å underrette eventuelle mottakere av personopplysninger som angitt i punkt 7 ovenfor vedrørende eventuell korrigering, sletting eller begrensning utført av oss. På din anmodning vil vi også informere deg om hvilke tredjeparter vi har delt personopplysninger med.

9.3                Din rett til å motsette deg behandlingen

9.3.1            Du har rett til å motsette deg slik behandling av personopplysninger basert på vår berettigede interesse (se punkt 3 ovenfor). Hvis du motsetter deg slik behandling, vil vi bare fortsette med behandlingen hvis vi har en tungtveiende berettiget årsak til behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter eller friheter.

9.3.2            Hvis du ikke vil at Jetpak skal bruke personopplysninger for direkte markedsføring, har du alltid rett til å motsette deg slik behandling ved å kontakte oss. Når vi har mottatt din innsigelse, vil vi stoppe vår behandling av personopplysninger for dette markedsføringsformålet.

9.4                Din rett til å kalle tilbake samtykke

I de tilfeller hvor vi bruker ditt samtykke som rettslig grunnlag for behandngling til (se punkt 3 ovenfor), kan du når som helst kalle tilbake samtykket ved å kontakte oss, f.eks. gjennom nettstedet vårt eller ved å avregistrere deg fra mottatte e-poster. Du finner våre kontaktopplysninger på siste side av denne personvernerklæringen.

9.5                Din rett til portabilitet

Du har rett til portabilitet. Det betyr at duhar rett til å motta personopplysninger om deg selv i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format og har rett til å overføre nevnte opplysninger til en annen behandlingsansvarlig. Du har denne rettigheten bare når personopplysninger behandles automatisk og vårt rettslige grunnlag for behandlingen er samtykke eller oppfyllelse av en kontrakt mellom deg og Jetpak. Det betyr for eksempel at du har rett til å motta og overføre alle personopplysningene som du har levert til oss når du oppretter en brukerkonto hos oss.

9.6                Din rett til å inngi klage til personvernmyndigheten

Du har rett til å inngi eventuelle klager vedrørende vår behandling av personopplysninger til personvernmyndigheten.

10                  VI VERNER DINE PERSONOPPLYSNINGER

Du skal alltid føle deg sikker når du gir oss personopplysninger. Derfor har Jetpak satt i verk egnede sikkerhetstiltak for å verne personopplysninger mot ikkeautorisert tilgang, endring og sletting. I tilfelle et sikkerhetsbrudd som vesentlig kan berøre deg eller personopplysningene dine, f.eks. når det er risiko for svindel eller identitetstyveri, vil vi kontakte deg og informere deg om hva du kan gjøre for å redusere denne risikoen.

 

11                  INFORMASJONSKAPSLER

I Jetpak bruker vi informasjonskapsler på nettsiden vår og i tjenestene våre for å forbedre brukeropplevelsen din. Vi bruker informasjonskapsler for eksempel for å forenkle og justere våre nett- og applikasjonstjenester. I vår erklæring om bruk av informasjonskapsler gir vi deg mer detaljert informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler og hvilke valg du kan gjøre vedrørende våre informasjonskapsler. Du vil finne reglene her.

 

12                  ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Jetpak har rett til å endre denne personvernerklæringen når som helst. Når vi gjør eventuelle endringer som ikke bare er språklige eller redaksjonelle, vil du få klar informasjon om endringene og hvilken innvirkning de vil ha for deg før endringene trer i kraft.

 

12                  KONTAKTINFORMASJON

Ta gjerne kontakt med oss i Jetpak hvis du lurer på noe vedrørende denne personvernerklæringen, vår behandling av personopplysninger, eller hvis du vil gjøre gjeldende rettighetene dine.

Jetpak Group AB, org.nr. 556415-6550

Tornvägen 17A, 

19060 Stockholm-Arlanda, Sweden

Attn: DPO

E-post: dpo@jetpak.com

Telefon: +46 8-555 85 220