Fleksible og sikre ekspressleveranser for produksjonsindustrien

 

SIKRE EKSPRESSLEVERANSER NÅR HØYE VERDIER STÅR PÅ SPILL

Produksjonsutstyr og maskiner blir stadig mer avanserte og kostbare.  Dyrt utstyr som står i påvente av reservedeler eller service, kan ramme virksomheten hardt. Stillstand betyr forsinkelser i produksjonen, og hvert minutt koster penger. De høye kravene til effektivitet, tilgjengelighet, presisjon og kostnadskontroll, stiller minst like høye krav til logistikken.

TILGJENGELIGHET HANDLER OM TID

Tradisjonelle logistikksystemer bygger ofte på utlevering fra lokale lagre. Det går fort, men mange lagerpunkter koster også store penger i kapitalbinding og lagerhold.

Det man ofte glemmer, er at framføringstid ikke er et spørsmål om avstand, men om tid. Med systematiserte ekspressleveranser kan du sentralisere lagerholdet, med samme servicegrad eller bedre.

LEVERING SAMME DAG I NORDEN OG EUROPA

I din virksomhet hører det til hverdagen å håndtere situasjoner der store verdier står på spill. Den utfordringen har vi felles. Vårt ansvar er å sørge for at ekspressleveransene holder mål. All vår virksomhet er basert på, og alle våre medarbeidere er trent til, lynrask planlegging og gjennomføring av hasteoppdrag med høy presisjon. Vi leverer på dagen i Norden og Europa. Helt fram til maskinen som står, om nødvendig. 

 

Nortek effektiviserer logistikkenNortek_NO.JPG

Nortek har hovedkontor i Ryd i Norge. Selskapet leverer bl.a. lagre, elmotorer og undervannspumper til offshoreindustrien. Logistikken er viktig for konkurransekraften.

Last ned caset.