Vem lämnar vi ut dina personuppgifter till?

Jetpak kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, såsom till andra koncernbolag samt till franchisetagare, IT-leverantörer och företag som vi samarbetar med för att tillhandahålla våra tjänster. Vi kommer därför t.ex. att lämna ut dina uppgifter till bland annat Jetpak Stockholm AB, Jetpak Helsinki Oy, Jetpak Oslo AS och Softronic AB för fullgörande av avtal mellan Jetpak och dig eller för vår metod- och affärsutveckling. Vi kan i vissa fall också behöva lämna ut uppgifter på begäran av myndigheter eller till andra parter inom ramen för domstols- eller företagsförvärvsprocesser eller liknande.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.