Jetbud och lokal distribution

Våra bastjänster

JetBud Direkt                    
Hämtning och leverans sker inom 60 minuter, under förutsättning att körsträckan inte överskrider 25 km. För sträckor mellan 26 och 50 km hämtar och levererar vi inom 90 minuter (gäller bil och skåpbil). 

Denna tjänst tillhandahålls 365 dagar om året dygnet runt!

JetBud Standard              
Hämtning och leverans inom 3 lunchfria timmar från beställning. Tillhandahålls helgfria vardagar 07:00-18:00. Bokning fram till 15:00.

JetBud Ekonomi               
Bokning innan 10.00 (Göteborg innan 11:00) och leverans innan 16.00. Tjänsten tillhandahålls helgfria vardagar (Mån-Fre).

Långväga Bud                   
För transporter längre än 30 km debiteras löpande kilometerpris.

Generellt

Upphämtningsadressen måste finnas inom respektive orts arbetsområde och räknas från stadskärnan. Se aktuell geografisk etablering här.

Lastbarhet                                    
0-300 kg         Kombi     
301-800 kg     Skåpbil
0-750 kg         Lätt lastbil
801-3500 kg    Lastbil

Varje enskilt kolli som inte är lagt på pall får inte överstiga 35 kg och varje enskild pall får inte överstiga 500 kg.  

Fordonstyp
Jetpak förbehåller sig rätten att tilläggsdebitera för den fordonstyp som behövs för uppdragets genomförande.

Vikt/volym                                    
Vid bokning av sändningar med vikter över 1000kg ska kontroll göras för att säkerställa  att lämpligt fordon finns tillgängligt.

När ett kolli upptar större volym i förhållande till sin verkliga vikt beräknas priset baserat på volymen istället för vikten. Volymberäkningen beräknas på följande vis: 

              Längden x bredden x höjden(cm)     1 cbm = 280 kg
                                      3571

Jourtillägg                                   
Vid arbete utanför ordinarie arbetstid – Mån-Fre mellan kl. 07:00-18:00 tillkommer ett jourtillägg.

Vardagar 18:00-07:00  50 % 
Lördag, Söndag, Röda dagar 100 %

Våra tillvalstjänster

VIP                                               
Upphämtning hos avsändare inom 15 minuter från bokning och direktleverans till mottagare. Prissätts enligt JetBud Direkts zonpris med ett tillägg per försändelse. Bokning måste alltid göras via lokal kundservice.

Tidspassning                               
Tidsbestämd upphämtning och/eller leverans (bokning måste ske senast 30 minuter innan önskad upphämtning). Prissätts enligt JetBud Direkts zonpris med ett tillägg per försändelse.

Returtransport                              
I de fall returtransport önskas prissätts detta enligt vald budprodukt. JetBud Ekonomi är inte möjlig att välja för returtransporter. Priser för returer av långväga reduceras med 50%.

Lasthjälp/Bärhjälp                        
Om extra hjälp behövs skickas en extra bil och chaufför och prissätts enligt vald budtjänst (0 - 50kg, kombi) och eventuella kilometertillägg. I detta pris ingår då 15 minuters bär/lossningstid. Utöver detta debiteras påbörjat fem minuters intervall.

Teknisk Kurir 
Jetpak kan erbjuda dig något vi kallar Teknisk Kurir. Det innebär att Du vid återkommande leveranser av t ex dator- och kontorsprodukter kan nyttja våra chaufförer till att göra enklare installationer och funktionstester.

Det finns tre nivåer:
Nivå 1 – kräver ingen specifik instruktion till chaufför (avemballering).
Nivå 2 – kräver specifik instruktion till chaufför (Installation + funktionstest).
Nivå 3 – utförs endast av för uppdraget utbildade chaufförer.

Prissätts per 15 minuters intervall per nivå.

Farligt gods
Jetpak utför transporter av farligt gods om det rör sig om begränsad mängd. Debiteras per försändelse.

Lagerhållning                     
Vi erbjuder Pu/Do, omlastning, lagring, orderhantering, administration, returer och utlämning av gods.

Övrigt                                   
Det finns fler tillvalstjänster att tillgå kontakta din säljare för mer information.

Avgifter

Väntetid                                        
I samtliga ovanstående priser ingår tid för lastning och lossning. För försändelser på upp till 300 kg (kombi och skåpbil) ingår 10 minuter och för försändelser över 300 kg ingår 30 minuter. Eventuell mertid utöver detta debiteras per påbörjad 5 minuters intervall. 

Framkörningsavgift/Bom                                             
Framkörningsavgift debiteras i de fall vi ankommit upphämtningsadressen och upphämtning ej är möjlig. Framkörningsavgift debiteras med minimipris 0 –50 kg enligt zonprislista zon 1 baserad på vald tjänst dvs JetBud Direkt, JetBud Standard eller JetBud Ekonomi, samt halva vikttillägget för beställd transportvikt (fordonstyp) över 300kg. Om hämtning har skett utanför det ordinarie arbetsområdet (+ 25 km från nollpunkt) debiteras kilometertaxa på körd sträcka.

Extra stopp                                  
Om upphämtningsadressen eller leveransadressen inte stämmer med bokningen enligt kunduppgift och ett extra stopp behövs för att göra upphämtning eller leverans kan debiteras en avgift per försändelse. Extra stopp debiteras under förutsättning att den nya adressen inte ligger mer än 2km från den ursprungliga. I annat fall debiteras en ny transport.

Returtransport                              
I de fall godset ej kan levereras och returtransport krävs prissätts detta enligt redan vald budprodukt. JetBud Ekonomi är inte möjlig att välja för returtransporter. Priser för returer av långväga reduceras med 50%.

Extra avgifter                                
Extra avgifter som t ex broavgifter, färjetillägg, trängselskatter tillkommer om de uppstått i samband med utfört uppdrag.

Kostnadsutlägg                            
Verkligt utlägg för köp av vara eller tjänst. Det kan t ex vara köp av blommor för kunds räkning.