FS Surcharge (Road)

Jetpak Fuel & Sustainability -lisä (FS-lisä) perustuu Sveriges Åkeriföretags -indeksiin jaolla 65/35 ”diesel + muut kustannukset" ja "HVO diesel + muut kustannukset" (www.akeri.se).

FS - lisää tarkistetaan kuukausittain perustuen edelliskuun todelliseen indeksiin.

FS - lisä on 16.05.2023 alkaen 24,50%.