Force Majeure

Meistä riippumattomat syyt, jotka tavalla tai toisella estävät lähetyksen toimittamisen ajallaan ovat ns. Force majeure syitä:

 •Lakko

 •Sota

 •Kansallinen poikkeustila

 •Epäsuotuisat sääolosuhteet

 •Luonnonkatastrofit

 •Ruuhkat

 •Kolmannen osapuolen tekninen vika