Fødevarestyrelsen tager sig af regler på veterinær- og fødevareområdet og sikrer, at reglerne bliver overholdt via vejledning og kontrol med fødevarer, foder, landets slagterier og veterinære forhold.

Se seneste rapport gældende for Jetpak Danmark 

Fødevarestyrelsen kontrolrapport

Om smiley-ordningen
Smiley-ordningen gør det nemt at finde de virksomheder, der har styr på fødevarereglerne.

​​​Hvad går smiley-ordningen ud på?
Smiley-ordningen viser, hvor godt butikker, restauranter og andre virksomheder, der sælger fødevarer til forbrugerne, efterlever lovgivningens krav til håndtering af fødevarer.

Ordningen gør det derfor nemt for forbrugerne at finde de virksomheder, som har styr på fødevaresikkerheden. Samtidig gør smiley-ordningen det nemt for virksomhederne at vise, hvor godt de har styr på at overholde reglerne.

Hvordan tildeles smileyen?
Smileyen tildeles på baggrund af de kontrolrapporter, Fødevarestyrelsen udarbejder på kontrolbesøg. Rapporterne har fokus på fødevaresikkerhed, og tildeler virksomhederne en mere eller mindre smilende smiley alt efter, hvor gode de er til at følge fødevarereglerne.

Virksomheden får tilsendt kontrolrapporten digitalt samt udleveret et smileymærke. Alle kontrolrapporter kan findes her på findsmiley.dk.