Jetpak Forsikring

Som kunde hos Jetpak har du i henhold til internationale konventioner og dansk lovgivning altid krav på en erstatning ved skader og bortkomst svarende til 17 SDR pr. kg (1 SDR svarer til 8,33 DKK). Men i mange tilfælde har forsendelserne en væsentligt højere værdi, og den lovpligtige erstatning giver dermed ikke tilstrækkelig dækning.

Tillægsforsikring

Når forsendelsen har en høj værdi, er det rart at være på den sikre side. Derfor giver vi vores kunder mulighed for at få en udvidet beskyttelse ved at tegne en Jetpak tillægsforsikring. Præmien (pr. 1.8.2008 ) udregnes som 1,5 % af varens værdi, dog vil præmien minimum være 150 DKK og forsikringen dækker hele transporten. Vælger du at tegne en tillægsforsikring, vil din selvrisiko altid være 0 DKK. Forsikringen gælder hele transporten fra dør til dør, og du har ingen selvrisiko ved eventuel skade eller tab.

Erstatningsvilkår

For at din vare kan erstattes, er det vigtigt at dit gods er pakket i egnet emballage, som yder godset beskyttelse mod normale påvirkninger ved håndtering og under transport. Er du i tvivl om krav til emballeringen, er du velkommen til at kontakte kundeservice.

Hvad kan jeg forsikre?

Tyveri-attraktivt gods: Maksimal erstatning 200 000 SEK. Mobiltelefoner og tilbehør. Computere og hukommelseskort. Elektronik til hjemmet. Modem og router. Reservedele og tilbehør. Løsøre og flyttegods (max 50.000 SEK).

Ikke tyveri-attraktivt gods: Maksimal erstatning 1.000.000 SEK. Reservedele Jern, stål og aluminiums- produkter. Maskiner og maskindele. Måleudstyr. Pneumatisk udstyr. Trykmålere. Tryksager. Lægemidler.

Hvad kan jeg ikke forsikre?

Forsikringsbrevet indeholder en fritstående klausul mod forsikring af følgende gods. Denne type af gods kan desværre ikke forsikres i Jetpaks tillægsforsikring:

 • Kontanter, værdipapirer (og andre værdier hvilket indbefatter obligationer, moms og andre værdiforsendelser)
 • Bearbejdede og ubearbejdede ædelmetaller, ædelstene, perler, smykker og juveler
 • Kunst, antikviteter eller andre genstande med samlerværdi
 • Planter eller levende dyr (herunder, fisk, rogn, sæd mv.)
 • Biler og både
 • Køle-og fryseanlæg samt andet ømfindtligt gods
 • Farligt gods såsom våben, sprængstof etc.
 • Bulk varer
 • Asbest
 • Tømmer, træ og plywood
 • Tobaksprodukter såsom løstobak, cigaretter, cigarillos, cerutter, cigarer etc.
 • Udstillingsvarer (kan forsikres mod separat skriftlig overenskomst forud for transporten)

 

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte vores kundeservice på tlf. 36 32 11 00.